Een Gezond Binnenklimaat
Energiezuinig en Centraal

Wil je ventilatie in huis aanbrengen? Dan kun je kiezen uit centrale of decentrale ventilatie. Bij centrale ventilatie wordt de ventilatie van een woning vanaf één centrale plek geregeld. Bij decentrale ventilatie wordt in elke ruimte die je van ventilatie wilt voorzien een aparte ventilatie-unit geplaatst. 

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie over het centraal ventileren van je woning en centrale ventilatiesystemen.
 

WAT IS CENTRALE BALANSVENTILATIE?

Bij centraal ventileren wordt de ventilatie vanuit één centrale plek geregeld. Het centrale ventilatietoestel zorgt ervoor dat vuile, verbruikte lucht via afvoerkanalen uit de woning wordt afgevoerd en verse, gezonde lucht via toevoerkanalen de woning binnenstroomt. Beide Luchtstromen zijn met elkaar in balans. Er wordt met andere woorden evenveel lucht ingevoerd als afgevoerd.

Alle ruimtes in huis; zowel keuken, woon-, werk-, slaap- en badkamers, worden vanuit één centrale ventilatie unit naar behoefte geventileerd.

ENERGIEZUINIGE VENTILEREN DANKZIJ WARMTETERUGWINNING (WTW)

Een WTW ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde lucht de woning verlaat en wordt vervangen door schone, verse buitenlucht. Maar dat niet alleen, voordat de koude buitenlucht naar binnenstroomt wordt deze door de WTW unit, met daarin een warmtewisselaar, opgewarmd met de warmte uit de uitgaande, verbruikte lucht.

De energie/warmte die binnenshuis aanwezig is wordt op deze manier hergebruikt en zo zorgt WTW ventilatie ook nog eens voor een besparing op je stookkosten.

Door het hoge rendement is het installeren van een WTW systeem in de woning een goede investering, zowel economisch gezien als qua duurzaamheid.
 

- Ventileren zonder warmteverlies of koude tocht

- Een forse energiebesparing (gemiddeld € 160 tot € 200,- per jaar)

- Een constante, behaaglijke binnentemperatuur in elk seizoen

- Excellente lucht in huis voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.
 


 

HOE WERKT EEN VENTILATIESYSTEEM
MET WARMTETERUGWINNING

In het WTW ventilatiesysteem zitten ventilatoren en een warmtewisselaar. Via ventielen in de ‘natte ruimtes’ zoals keuken, badkamer en toilet wordt verbruikte lucht vanuit uit de woning aangezogen en langs de warmtewisselaar in het WTW toestel geleid. De verse lucht die van buitenaf de woning wordt ingezogen (meestal via het dak) wordt eveneens langs de warmtewisselaar geleid en daar opgewarmd.

De verse, verwarmde lucht wordt vervolgens via de luchtkanalen verspreid in de woning en zorgt voor gezonde lucht en een aangename temperatuur in de woon- en slaapkamers. Tijdens dit proces zijn de schone, verse luchtstroom en de vervuilde, verbruikte luchtstroom volledig van elkaar gescheiden. Er wordt alleen warmte uitgewisseld.

Op deze manier blijft de warmte behouden, wat een voordeel is ten opzichte van een mechanisch ventilatiesysteem zonder WTW.

 

WTW IN DE ZOMER
VOOR EEN KOELERE WONING

Op zomerse dagen is het niet nodig en zelfs onaangenaam als er warme lucht de woning binnenkomt. Een (automatische) bypass zorgt er dan voor dat het systeem de lucht niet opwarmt. Wel wordt er nog steeds verse lucht toegevoerd in de woning.

En tijdens zomerse nachten, wanneer het buiten koeler is dan binnen, zorgt het WTW systeem voor een aangename verlaging van de binnentemperatuur. Op deze manier wordt de lucht in huis koeler zonder dat er een raam hoeft te worden opengezet. Bijkomend voordeel: muggen en ander ongedierte houd je op deze manier buiten.
 

Centrale Ventilatie Zonder Toevoerkanalen

Dankzij ons innovatieve Multi Air Supply systeem kan centrale ventilatie met WTW nu ook worden toegepast in een woning zonder toevoerkanalen. Een groot voordeel, waardoor Multi Air Supply volop mogelijkheden biedt bij de duurzame renovatie van bestaande woningen. Bij toepassing in nieuwbouw levert dit systeem meer ontwerpvrijheid op en een besparing op de bouwkundige kosten. Geen ruimte voor toevoerkanalen in huis? Kies dan voor het stille en energiezuinige Multi Air Supply systeem. Door gebruik van de slimme Indoor Mixfan met actieve CO2-sturing wordt toch gezorgd voor een optimale luchtkwaliteit in elke ruimte.